ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

Πρασίων, Λεωνίδιο Αρκαδίας

Τ.Κ. 22300

τηλ. 2757 022073

mail@gym-leonid.ark.sch.gr