Πραγματοποιήθηκε η διδακτική επίσκεψη στο Αρχοντικό Τσούχλου στο Λεωνίδιο,  των μαθητών/μαθητριών της Β΄ Τάξης του Σχολείου, στα πλαίσια του μαθήματος των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και των Μαθηματικών, για την παρακολούθηση ενημέρωσης σχετικά με την Τσακώνικη υφαντική  τέχνη.