Πραγματοποιήθηκαν σήμερα Παρασκευή 8-12-2023 σε επίπεδο τμημάτων/τάξεων, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών/μαθητριών, που αφορούν: στην προάσπιση του δικαιώματος των μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην καταπολέμηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων εντός της σχολικής κοινότητας και στην αναγκαιότητα σεβασμού της μαθητικής ετερογένειας.

Υπεύθυνη των δράσεων ήταν η εκπαιδευτικός Τσιούλου Χριστίνα ΠΕ23 Ψυχολόγος.