Την Παρασκευή 26-1-2024 και τη Δευτέρα 29-1-2024, σύμφωνα με τι τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘΑ, θα πραγματοποιηθούν στο Σχολείο μας δράσεις (ενημέρωση και διαγωνισμός ζωγραφικής), ανά τμήμα, διάρκειας δύο διδακτικών ωρών, με θέμα  «Το Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι»

Στόχος των εκδηλώσεων και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα οργανωθούν είναι:

▪ Να γνωρίσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες τι συνέβη στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
▪ Nα μάθουν για την τύχη των Εβραίων και των άλλων θυμάτων του Ολοκαυτώματος, με τη
βοήθεια που προσφέρει η μελέτη των ιστορικών στοιχείων, η χρήση των φωτογραφιών και
των μαρτυριών.
▪ Να συζητήσουν τη σημασία των ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν από το γεγονός και τη
σύνδεσή του με αντίστοιχα σύγχρονα προβλήματα όπως ο ρατσισμός, η καταπάτηση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις σύγχρονες κοινωνίες, η ρητορική του μίσους και ο
αντισημιτισμός