Το Σχολείο μας θα συμμετάσχει σε τρείς μαθητικούς διαγωνισμούς με 27 μαθητές/μαθήτριες.

Στο διαγωνισμό “Αστέρι της Ευχής”.

Στο διαγωνισμό ποίησης με θέμα την ειρήνη.

Στο διαγωνισμό ορθογραφίας.

Μπράβο στα παιδιά για την προθυμία τους να συμμετάσχουν.

Καλή επιτυχία στους διαγωνισμούς που δήλωσαν συμμετοχή.