Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α’ Γυμνασίου στα πλαίσια της ενότητας «Συμμετρία» του μαθήματος των Μαθηματικών σχεδίασαν τα δικά τους συμμετρικά σχέδια. Οι ζωγραφιές τους κοσμούν τώρα τους τοίχους των τάξεών τους.